Kut i trokut

Matematika 4

Autorica: Mira Čuvidić
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb „Provjera".

Smatraš li da je tvrdnja točna, u prazninu upiši DA. Smatraš li da je tvrdnja netočna, u prazninu upiši NE.
    1. Kut je dio ravnine omeđen s dva pravca s istom početnom točkom.
    2. Dio ravnine omeđen s dva međusobno okomita polupravca s istom početnom točkom zove se pravi kut.
    3. Pravi kut crtamo pomoću dva ravnala.
    4. Kut koji je manji od pravoga kuta zove se šiljasti kut.
    5. Trokut je dio ravnine omeđen s četiri pravca.

Riješi zadatke i rješenja upiši u praznine.
    6. Stranice trokuta su: a = 4 cm, b = 3 cm, c = 5 cm. Opseg trokuta je cm.
    7. Stranice trokuta su: a = 8 cm, b = 50 mm, c = 60 mm. Opseg trokuta je cm.
    8. Stranice jednakokračnog trokuta su: a = 6 cm, b = 8 cm. Opseg trokuta je cm.
    9. Duljina stranice jednakostraničnog trokuta je 50 mm. Opseg trokuta je cm.
    10. Opseg jednakostraničnog trokuta je 30 cm. Duljina jedne njegove stranice je cm.
    11. Jednakostranični trokut ima opseg 21 cm. Opseg jednakokračnog trokuta jednak je opsegu
           jednakostraničnog trokuta. Ako je duljina osnovice jednakokračnog trokuta 5 cm, duljina kraka je cm.

Slovo iz lijevoga stupca upiši u prazninu ispred odgovarajućih podataka u desnom stupcu.
    12. Poveži matematičke pojmove s njihovim opisom.          a) trokut koji ima pravi kut šiljasti kut
          b) dio ravnine omeđen s tri dužine pravokutni trokut
          c) trokut čije su stranice različitih duljina trokut
          d) kut manji od pravoga kuta raznostranični trokut
          e) kut veći od pravoga kuta tupi kut

 

Hvala kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da ovaj zgodan kviz objavim na web stranicama   Matematika na dlanu .

Antonija Horvatek