Pisanje i čitanje brojeva do milijun

Matematika 4

Autorica: Mira Čuvidić
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb „Provjera".

1. U broju 974 203 na mjestu stotica je znamenka , a na mjestu desettisućica znamenka .

2. Koji najveći četveroznamenkasti broj možeš napisati znamenkama 2, 5, 8 i 1 tako da sve znamenke budu upotrijebljene?

3. Koji najmanji šesteroznamenkasti broj možeš napisati znamenkama 5, 8 i 1 tako da sve znamenke budu upotrijebljene?

4. Koji najveći šesteroznamenkasti broj možeš napisati znamenkama 4, 7 i 0 tako da sve znamenke budu upotrijebljene?

5. Koji broj ima 2 ST, 3 T, 8 S, 7 D i 2 J? . Koji broj ima 8 DT, 6 T, 2 S, 0 D i 9 J?
    Koji broj ima 7 ST, 5 S, 1 D i 3 J?

6. Neposredno iza broja je broj 101 274. Neposredno ispred broja 309 490 je broj .
    Neposredno ispred broja 23 900 je broj .

7. Broj 734 145 ima ST, 3 DT, T, 1 , 4 D i J. Broj 7 900 ima 7 T, S, D i 0 J.
    Broj 102 087 ima ST, DT, T, S, 8 i 7 .

8. Napiši brojkama:
    sto trideset devet tisuća sto = , petsto trideset tisuća tristo jedanaest = ,
    osam tisuća tristo dvadeset šest = , sedamdeset tri tisuće dvanaest ,
    devetsto devet tisuća tristo devedeset dva = , sedamsto osam tisuća tri = ,
    šezdeset tri tisuće sedamsto trideset četiri = , dvjesto sedam tisuća jedan = .

 

Hvala kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da ovaj zgodan kviz objavim na web stranicama   Matematika na dlanu .

Antonija Horvatek