Pretvaranje mjernih jedinica za površinu

Matematika 4

Autorica: Mira Čuvidić
Spoji parove tako da vrijednost na lijevoj strani bude jednaka vrijednosti desne strane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvala kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da ovaj zgodan kviz objavim na web stranicama   Matematika na dlanu .

Antonija Horvatek