Jednadžba pravca

U ovoj ćemo cjelini promatrati pravce u koordinatnom sustavu. Ponovimo osnovno o koordinatnom sustavu:

Svakoj točki u koordinatnom sustavu pridružen je uređeni par brojeva (x,y). Broj x zove se prva koordinata ili apscisa, a y se zove druga koordinata ili ordinata. U doljnjem prozoru (apletu) na raspolaganju nam je koordinatni sustav. Točke se mogu slobodno pomicati. Pokušaj ih pomicati!


Reset apleta: klikni na dugme Osvježi Zoom koordinatnog sustava: desna tipka miša (u blizini ishodišta).