Jednadžbe paralelnih pravaca

Saznali smo da nam koeficijent a, tj. koeficijent smjera govori da li pravac raste ili pada, i koliko brzo raste ili pada. Sad nas zanima u kakvom su međusobnom položaju pravci koji imaju jednake koeficijente smjera.

 


 Reset apleta: dugme Osvježi Zoom: desna tipka miša (u blizini ishodišta).

 Zadatak:

U gornjem apletu, koristeći polje za unos, nacrtaj nekoliko (barem 3) pravaca čiji su koeficijenti smjera jednaki 2 (koeficijente b zadaj po želji, ali ne prevelike).

1.      Kakvi su nacrtani pravci? [?]

2.      Dakle, paralelni pravci imaju…  [?]

3.      Kako bi glasila jednadžba pravca koji je paralelan s nacrtanim pravcima, a prolazi točkom (0,-8) ?  [?]

4.      Klikni na gumb Osvježi , pa ponovo nacrtaj nekoliko pravaca koji imaju jednak koeficijent smjera (različit od 2). Jesu li i oni paralelni?  [?]

 

Došli smo do kraja, osim onih koji žele saznati više…

Nadamo se da je bilo zanimljivo i korisno! J

 

                                                                                         Za one koji žele znati više:

                                                                                         Jednadžbe okomitih pravaca*

                                                                                         Crtanje pravaca koristeći svojstva koeficijenata*

 

3 Značenje koeficijenata