Crtanje pravca koristeći svojstva koeficijenata a i b*

Ako je zadana jednadžba pravca (npr. y = 3/2 x – 1), najjednostavniji način da (koristeći aplet) nacrtamo taj pravac je: upisati jednažbu u polje za unos i stisnuti Enter.

Međutim, ako crtamo na papiru (ili u apletu, ali kao na papiru), onda moramo pronaći (nacrtati) dvije točke koje pripadaju tom pravcu, i kroz njih povući pravac. Prilikom pronalaženja tih dviju točaka, dosad smo morali računati: prvu smo koordinatu uzeli proizvoljnu, uvrstili je u jednadžbu pravca umjesto x i tako dobili drugu koordinatu y (taj smo postupak napravili 2 puta, za svaku točku posebno). Sad ćemo naučiti kako pronaći dvije točke zadanog pravca bez imalo računanja, pomoću odsječka b i nagiba a.

 

Primjer:

Kako bismo (bez računanja) nacrtali pravac y=3/2 x–1 ?

Postupak (vidi i doljnju sliku):

1.      Uočimo koeficijent b, on je u ovom primjeru -1. On nam govori kroz koju točku na osi y prolazi pravac, kroz

       (0,-1). Nacrtamo tu točku - time smo dobili jednu točku pravca.

2.      Da bismo našli još jednu točku pravca, uočimo koeficijent a! U našem je primjeru a=3/2. On je koeficijent smjera, govori o nagibu pravca, pa nam kazuje i kuda trebamo krenuti od prethodno pronađene točke. Od prethodno nacrtane točke krećemo:

-       udesno onoliko “koraka” koliki je nazivnik od a (u ovom primjeru 2 koraka), a zatim:

-       gore ako je a>0, a dolje ako je a<0, za onoliko “koraka” koliki je brojnik od a (u ovom primjeru 3 koraka gore). Nacrtamo točku do koje smo tako došli -  to je druga točka traženog pravca. Sad kroz te dvije točke nacrtamo pravac. I to je to! J

 

 

 

Sad riješi sljedeći zadatak: 

                 
 Reset apleta: dugme Osvježi Zoom: desna tipka miša (u blizini ishodišta).

Zadatak:

Gore opisanim postupkom u apletu nacrtaj zadane pravce (provjeru možeš izvršiti koristeći polje za unos):

a) y = 2/3 x – 2                 b) y = -1/4 x – 1                     c) y = 2 x + 3              d) y = -x + 2

 

 

 

 Za one koji žele znati više:

 Jednadžbe okomitih pravaca*

 

3 Jednadžbe paralelnih pravaca