Koeficijent a

 

Nekoliko puta promijeni vrijednost koeficijenta a od najmanje do najveće moguće vrijednosti i natrag. Uočavaj što se događa s pravcem!

Zatim mijenjajući u apletu vrijednost koeficijenta a ispitaj što se događa s pravcem kad koeficijent a zadovoljava uvjete sljedećih zadataka:

1.      Kad je a=0, pravac je… [?]

2.      a) Kad je a>0, gledajući slijeva nadesno pravac… [?]

b) Pritom, što je a veći, to pravac… [?]

3.      a) Kad je a<0, gledajući slijeva nadesno pravac… [?]

b) Pritom, što je a manji (u sve većem minusu), to pravac… [?]

 

  Zaključak o koeficijentu a