Koeficijent b

 

U prethodnom zadatku mijenjali smo koeficijent a i uočavali kako se pravac mijenja. Sad uočimo što se promjenom koeficijenta a ne mijenja. Dakle:

1.      Mijenjaj koeficijent a i uoči što je zajedničko svim pravcima koje dobivaš…Imaju li svi oni koju zajedničku točku?  [?]

2.      Uoči u kojoj točki pravac siječe os y i koliki je koeficijent b. Usporedi te dvije vrijednosti. Mijenjaj koeficijent b i opet uspoređuj. Što uočavaš? [?]

3.       Za razne vrijednosti koeficijenta a , mijenjaj koeficijent b i provjeravaj prethodni zaključak.

 

Zadaci o koeficijentu a                                                                      Zaključak o koeficijentu b