Zaključak o koeficijentu b

 Koeficijent b govori nam u kojoj točki pravac siječe os y – u točki (0,b). Zbog toga se koeficijent b naziva odsječak na osi y.

 

Istraživanje o koeficijentu b                                                                  Zadaci o koeficijentu b