Za one koji žele naučiti više…  J

 

Dosad smo promatrali jednadžbe pravaca oblika y=ax+b (pritom su a i b racionalni brojevi).

Uočimo da one počinju s “y= (a na desnoj strani nemaju y). Takva se jednadžba naziva eksplicitna jednadžba pravca. Ona nam govori kako se za zadani x računa odgovarajući y (jednostavnim uvrštavanjem x-a u tu jednadžbu).

Osim eksplicitnog, postoje i tzv. implicitni i segmentni oblik jednadžbe pravca. Oni ne moraju početi s “y=”. Međutim, i za njih vrijedi: sve točke koje leže na zadanom pravcu, zadovoljavaju isti uvjet - jednadžbu tog pravca. Takve su npr. sljedeće jednadžbe: 2x+3y-7=0, x/2+y/3=1...

Za većinu pravaca, njihove jednadžbe možemo prebacivati iz jednog oblika u drugi.  No, to ćeš učiti u srednjoj školi.

Mi ćemo se u 7. razredu baviti samo eksplicitnim jednadžbama. Međutim, postoje pravci u koordinatnom sustavu čija se jednadžba ne može zapisati u eksplicitnom obliku. Ako te zanima o kakvim se pravcima radi (a nije teško za shvatiti), klikni na link “Zadatak plus” !

 

Zadatak 2.4.                                        Zadatak plus*                                       Koeficijenti