Primijenimo naučeno o keficijentu smjera

 

Zadatak 1.

Zadana je jednadžba pravca y = 3x – 7 .

a) Koeficijent smjera je broj…  [?]

b) Da li je koeficijent smjera pozitivan ili negativan, i što nam on (u skladu s tim) govori? [?]

 

Zadatak 2.

Jednadžba pravca je y = -2x + 1 .

a) Koeficijent smjera je broj…  [?]

b) Da li je koeficijent smjera pozitivan ili negativan, i što nam on (u skladu s tim) govori?  [?]

 

Zadatak 3.

Jednadžba pravca je y = 5 .

a) Koeficijent smjera je broj…  [?]

b) Da li je koeficijent smjera pozitivan ili negativan, i što nam on (u skladu s tim) govori?  [?]

 

Zadatak 4.

Da li sljedeći pravci rastu ili padaju:

a)  y = - 6x + 2    [?]

b)  y = 2x + 8    [?]

c)  y = - x + 4    [?]

d)  y = 2x/5 - 3   [?]

e)  y = x    [?]

f)  y = 6    [?]

g)  y = -x    [?]

h)  y = -1    [?]

 

Zaključak o koeficijentu a                                                                                       Koeficijent b