Primijenimo naučeno o odsječku na osi y

 

Zadatak 1.

Zadana je jednadžba pravca y = 3x – 7 .

a) Odsječak na osi y je broj…  [?]

b) Što nam on govori?   [?]

 

Zadatak 2.

Jednadžba pravca je y = -2x + 1 .

Koliki je odsječak na osi y i što nam on govori?   [?]

 

Zadatak 3.

Jednadžba pravca je y = 5 .

Koliki je odsječak na osi y i što nam on govori?   [?]

 

Zadatak 4.

Jednadžba pravca je y = 5x .

Koliki je odsječak na osi y i što nam on govori?   [?]

 

Zadatak 5.

U kojoj točki sljedeći pravci sijeku os y:

a)  y = - 6x + 2    [?]

b)  y = - 2x - 8    [?]

c)  y = - x    [?]

d)  y = 2x   [?]

e)  y = 2    [?]

f)  y = - 4x    [?]

g)  y = -4    [?]

h)  y = 7x - 2/3    [?]

 

 

Zaključak o koeficijentu b                                                                               Ponovimo o a i b