Zadatak 1.3.

Klikni na gumbić Osvježi.

1.      U ovom zadatku proučavat ćemo točke kojima je ordinata za 3 manja od apscise. Simbolički zapis bio bi…[?]

2.      Za koju od točaka: (1,4) ili (4,1), vrijedi  y = x - 3 ? [?]

3.      Ako koordinate točaka (8,a), (5,b), (2,c), (-4,d) zadovoljavaju jednakost  y = x - 3, koliki su a, b, c, d?  [rješenja]  [Ne znam kako se to računa!]

4.      Točke u koordinatnom sustavu razmjesti tako da za njihove koordinate vrijedi   y = x - 3. Kad to napraviš, pozovi učiteljicu da provjeri jesi li dobro učinio.

5.      Uočavamo da nacrtane točke leže na… [?]

6.      Nacrtajmo sve točke za koje vrijedi  y = x - 3. (U polje za unos na dnu apleta utipkaj  y=x-3,pa pritisni tipku Enter.) Sve točke koje zadovoljavaju  y = x - 3 leže na… [?]

7.      Jednadžba tog pravca je… [?]

8.      Koje od sljedećih točaka leže na pravcu   y = x - 3 : A(2,0), B(10,7), C(45,41), D(-30,-33), E(6.8,3.8), F(1.5,-1.5), G(1,4), H(-3,-6) ? [?]

 

        Zadatak 1.2.                                                                                                    Zadatak 1.4.