Zadatak 1.6.

Klikni na gumbić Osvježi.

1.      Zadan je pravac y=3x-10 . Ako točka (2,a) leži na njemu, koliki je a?  [?]

2.      Točka (4,b) također leži na pravcu y=3x-10. Koliki je b?  [?]

3.      Izračunaj nepoznate koordinate sljedećih točaka ako one leže na pravcu y=3x-10 : C(8,c), D(3,d), E(0,e), F(-1,f), G(-20,g).  [?]

4.      Barem tri točke razmjesti tako da one leže na pravcu  y=3x-10. Kad to napraviš, pozovi učiteljicu da provjeri jesi li dobro učinio.

5.      Nacrtaj pravac y=3x-10  (koristeći polje za unos).

 

       Zadatak 1.5.                                                                                                  Zadatak 1.7.