Zadatak 1.7.

Klikni na gumbić Osvježi.

1.      Zadan je pravac y = -2x+4 . Računski provjeri koja od sljedećih točaka leži na njemu: A(10,-16), B(8,-12), C(0,-4), D(0,4), E(-10,16), F(-1,6), G(-1,2). [?]

2.      Koristeći polje za unos, nacrtaj pravac y = -2x+4 . Ne računajući, sa slike  provjeri koje od sljedećih točaka pripadaju tom pravcu: J(0,4), K(1,3), L(-2,6), M(3,-2), N(-1,6), P(2,0). [?]

 

        Zadatak 1.6.                                                                                               Zaključak