Zadatak 1.1.

1.      Razmjesti točke tako da im ordinate budu jednake apscisama. Kad to napraviš, pozovi učiteljicu da provjeri jesi li dobro učinio.

2.      Kako simbolički možemo zapisati da je ordinata y jednaka apscisi x? [?]

3.      U mislima spoji te točke. Je li spojnica tih točaka ravna, tj. leže li te točke na jednom pravcu?   [?]

4.      Nacrtaj tri nove točke za čije koordinate vrijedi isto pravilo y=x. To ćeš učniti tako da u polje za unos na dnu apleta upišeš npr. (4,4) ili (-1.2,-1.2), pa pritisneš tipku Enter. Leže li i te točke na istom pravcu?  [?]

5.      Za dosad nacrtane točke vrijedi y=x. Da bi nam gornji aplet prikazao sve točke za koje to vrijedi, u polje za unos na dnu apleta upiši y=x, pa pritisni tipku Enter. Program će nacrtati skup svih mogućih točaka čije koordinate zadovoljavaju dano pravilo. Što uočavaš? [?]

6.      Jednadžba pravca je pravilo koje zadovoljavaju koordinate svih točaka s tog pravca. Kako glasi jednadžba nacrtanog pravca? [?]

7.      Koje od sljedećih točaka leže na pravcu  y=x : A(5,5), B(-3,-2), C(101,101), D(-12,-12), E(7.5,-7.5), F(0,0), G(-1.3,-1.3), H(-600,600)? (Svoje odgovore zapiši na papir, a zatim ih provjeri klikom na sljedeći link.) [?]  

 

                                                                                                                          Zadatak 1.2.