Zadatak 2.4.

Klikni na gumbić Osvježi, pa nacrtaj pravac y = 0  (kao da crtaš na papiru). Koristeći polje za unos, provjeri jesi li dobro nacrtao. Što uočavaš, koji si pravac zapravo dobio? [?]

         

 Zadatak 2.3.                                   Za one koji žele naučiti više*                             Koeficijenti