Pisanje i čitanje brojeva do 10 000


Autorica: Mira Čuvidić
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb „Provjeri".

1. U broju 7 200 na mjestu stotica je znamenka , a na mjestu desettisućica znamenka .

2. Koji najveći četveroznamenkasti broj možeš napisati znamenkama 2, 5, 8 i 1?

3. Koji najmanji troznamenkasti broj možeš napisati znamenkama 5, 8 i 1?

4. Koji najveći četveroznamenkasti broj možeš napisati znamenkama 4, 7 i 0?

5. Koji broj ima 3 T, 8 S, 7 D i 2 J? . Koji broj ima 6 T, 2 S, 0 D i 9 J? Koji broj ima 5 S, 1 D i 3 J?

6. Neposredno iza broja 1 273 je broj . Neposredno ispred broja 3 490 je broj . Neposredno ispred 600 je broj .

7. Broj 7 145 ima T, 1 , 4 D i J. Broj 7 900 ima 7 T, S, D i 0 J. Broj 87 ima 8 i 7 .

8. Napiši brojkama:
devet tisuća sto = , tisuću tristo jedanaest = , osam tisuća tristo dvadeset dva = , devet tisuća tristo devedeset dva = , osam tisuća tri = , tri tisuće sedamsto trideset tri = , tisuću jedan = .

 

Hvala kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da ovaj zgodan kviz objavim na web stranicama Matematika na dlanu.

Antonija Horvatek