Brojevi do 1 000

Autorica: Mira Čuvidić
Spoji broj zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvala kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da ovaj zgodan kviz objavim na web stranicama Matematika na dlanu.

Antonija Horvatek