Zbrajanje brojeva do 5

ALFA

Odaberite točan odgovor za svaki zadatak.

 

 

Hvala kolegici Miri Čuvidić na dozvoli da ovaj zgodan kviz objavim na web stranicama Matematika na dlanu.

Antonija Horvatek