Autor materijala:
Damir TomšiŠ
1998.

Web-domaŠin:
Matematika na dlanu