Text Box: Mjerne jedinice za duljinu:
 
1 km  =  1000 m
 
1m   =    10 dm
        =   100 cm
        =  1000 mm
 
1dm   =    10 cm
          =  100 mm
 
1cm   =    10 mm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Text Box: Mjerne jedinice za površinu:
1 km2   =  1 000 000  m2
 
1m2   =           100 dm2
         =       10 000 cm2
         =  1 000 000 mm2
 
1dm2   =       100 cm2
            =  10 000 mm2
 
1cm2   =   100 mm2
Ovdje je dvostruko više nula nego kod pripadnih mjernih jedinica za duljinu!