Centralnosimetrične slike i centralnosimetrični likovi

 

 

Za sliku kažemo da je centralnosimetrična ako postoji točka (centar simetrije) kroz koju se ta slika zrcali (centralnosimetrično preslikava) na samu sebe.

Jesu li sljedeće slike centralnosimetrične?

Da bi našao odgovor na postavljeno pitanje, na sljedećim slikama:
   1. točku S smjesti u središte slike,
   2. točku T pomiči preko raznih dijelova slike, te uočavaj na što (kamo) se ona zrcali.
Nakon što naslutiš je li slika centralnosimetrična ili nije, klikni i na kontrolni okvirić "odgovor" da provjeriš svoju slutnju.

 

Izradila Antonija Horvatek programomGeoGebra

 

Izradila Antonija Horvatek programomGeoGebra

 

Izradila Antonija Horvatek programomGeoGebra

 

Jesu li sljedeći geometrijski likovi centralnosimetrični?

Pomicanjem klizača "lik" biraš geometrijski lik. Za svaki lik:
   1. točku S smjesti u središte lika,
   2. točku T pomiči po rubu lika, te uočavaj na što (kamo) se ona zrcali.

Pomiči i vrhove likova, te ponovo provjeravaj donešeni zaključak.
Na kraju klikni i na kontrolni okvirić "Centralnosimetričan?" da provjeriš svoju slutnju.

Izradila Antonija Horvatek programomGeoGebra

Napomena:

Ako apleti ne rade kako treba, probajte iste stranice posjetiti s drugim web preglednikom (Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer...) ili promijeniti postavke u pregledniku kojeg koristite. Možda će pomoći i nadogradnja preglednika na najnoviju inačicu.