Kako podijeliti sliku na više jednakih dijelova ?

 

 

    Ako od neke slike želimo napraviti puzzle, moramo je podijeliti na više manjih slika. Na internetu postoje razni programi u tu svrhu. Jedan od njih (koji ja koristim) je PhotoScape. Možete ga preuzeti odavde, besplatan je.

   Evo kratkog opisa kako pomoću PhotoScape-a napraviti puzzle:

  1. Kod samog otvaranja programa prikaže nam se niz ikona/aplikacija posloženih u krug. Izaberemo Splitter.


  2. Kliknemo na gumb Add i na svom računalu potražimo sliku od koje želimo napraviti puzzle.

  3. U polje Columns upišemo broj stupaca na koliko želimo podijeliti sliku, a u polje Rows broj redaka. Zatim kliknemo na Split.  4. Otvara nam se kartica na kojoj možemo izabrati: kamo ćemo snimiti nove sličice (možemo izabrati mapu output koju nudi sam program ili neku koju mi želimo), u kojem će formatu biti nove slike (jpg, png,...) i koje kvalitete. Kad to sve podesimo, kliknemo na Split.I to je to! ☺


PhotoScape možemo koristiti i u mnoge druge svrhe prilikom rada sa slikama i fotografijama.
Brzi pogled na neke mogućnosti (na vrhu stranice su opisi, a na dnu su slike koje prikazuju što se sve može).
Korisni linkovi:
Kako kružnu sliku podijeliti po polumjerima na manje slike (oblika kružnog isječka)?