Materijali za nastavu matematike u osnovnoj školi

 

 


 

Panoi, plakati,...

 

Sadržaj ove stranice:

Materijali za 5. razred

Materijali za 6. razred

Materijali za 7. razred

Materijali za 8. razred

Ostali matematički materijali

Ostali nematematički materijali

 

 

Napomena: Materijali na ovim web stranicama nisu raspoređeni po razredima u skladu sa Školom za život i kurikulumom nakon 2019. godine, već po prijašnjem planu (NPIP-u).

 


 

Materijali za 5. razred

Pismo učiteljima

 

Iako je većina materijala na ovoj stranici namijenjena panoima koje posjećuju učenici, ovaj je materijal za pano u zbornici. Pismo upućeno učiteljima. Navodno ga je napisao američki državnik Abraham Lincoln učitelju svoga sina prvašića, no zapravo ga treba čitati kao pismo bilo kojeg roditelja upućeno bilo kojem učitelju.

tip datoteke: pdf
veličina: 36 KB
zadnja izmjena: rujan 2012.

 

Plakati - čitanje prirodnih brojeva

 

Ideja za izradu plakata o tome kako grupiramo znamenke i kako čitamo prirodne brojeve do dvanaesteroznamenkastog, te kako čitamo velike brojeve.

tip datoteke: pdf
veličina: 409 KB
zadnja zmjena: prosinac 2014.

 

 

 

Pjesmica o nuli

 

Ovo je link na pjesmicu kolegice Dubravke Glasnović-Gracin koja je davne 2000. godine izašla u časopisu MiŠ. Zgodno za staviti na pano.

tip: link na vanjske stranice
objava linka: rujan 2010.

 

Znakovi manje i veće

 

Ovo je materijal za pano u kojem pojašnjavamo koji je znak za veće, a koji za manje. U materijalu su tri varijante; isprintajte onu koja vam se najviše sviđa.

tip datoteke: pdf
veličina: 44 KB
objava: studeni 2014.
slika za preuzimanje: Znakovi manje i veće (379 KB)

 

 


 

Božićni pano

 

Ovdje možete naći ideju za izradu Božićnog panoa vezanog uz računanje najvećeg zajedničkog djelitelja, ali i ideju za smišljanje zadataka iz tog gradiva koji su ujedno i humanitarnog karaktera. Dakle, baš u duhu Božića.  Najtoplije zahvaljujem autorici materijala, kolegici Nikolini Klišmanić na dozvoli da ovaj zgodan materijal objavim na svojim web stranicama.

tip datoteke: zip (docx, pdf)
veličina: 1.538 MB
izrada: prosinac 2013.

 

Crtanje paralela i okomica - plakat

 

Materijal za izradu plakata o crtanju paralela i okomica.

tip datoteke: pdf
veličina: 112 KB
izrada: prosinac 2005.
datoteka za izmjenu: doc (339 KB)

 

 

 

Plakat - geometrijski likovi

 

Materijali za izradu plakata na kojem ćete (između ostalog) imati i sve vrste trokuta, pa ga možete koristiti prilikom objašnjavanja, ponavljanja...

tip datoteke: pdf
veličina: 230 KB
zadnja izmjena: prosinac 2005.
datoteka za izmjenu: doc (714 KB)

 

 

     

 

Grčki alfabet - za pano

 

U ovoj cjelini učenici se prvi put susreću s grčkim slovima. U nastavi naučimo svega nekoliko njih, pa je zgodno na pano izvjesiti cijeli grčki alfabet da ga učenici mogu vidjeti. Ovdje je jedna verzija za pano.

tip datoteke: pdf
veličina: 146 KB
izrada: rujan 2010.
datoteka za izmjenu: doc (151 KB)

 

Kutomjer ispod vrata matematičke učionice


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ovo su fotografije kutomjera naljepljenog ispod vrata moje matematičke učionice.
Najtoplije zahvaljujem Print grupi d.d. iz Svete Nedjelje na donaciji ove naljepnice!
Ako želite, i sami možete od njih naručiti istu, kontaktom na zeljka@printgrupa.com . Jedino bih vam preporučila narančastu, bit će manje osjetljiva.
Zahvaljujem kolegici Tanji Soucie na ideji za izradu naljepnice.

 

objava: siječanj 2017.

 

Pretvaranje mjernih jedinica - ideja za pano

 

Na kraju školske godine 2016./17. učenici učitelja Srećka Jančikića radili su plakate po svom izboru. Ovaj plakat napravili su učenici 6. razreda iz OŠ "Kuna". Hvala kolegi Srećku Jančikiću na slanju fotografije i dozvoli da ju objavim na svojim web stranicama!

tip datoteke: jpg
objava: lipanj 2017.

 

Plakati s kvadratnim mjernim jedinicama - verzija 1.


 

          

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

Ovo su fotografije plakata koji prikazuju kvadratne mjerne jedinice i odnose među njima.
Najtoplije zahvaljujem Print grupi d.d. iz Svete Nedjelje na donaciji ovih plakata!
Ako želite, i sami možete od njih naručiti isto, kontaktom na zeljka@printgrupa.com .
U odnosu na plakate koje možete raditi sami s učenicima, ovi imaju prednost što prikazuju i kvadratne milimetre.

 

objava: veljača 2017.

 

Plakati s kvadratnim mjernim jedinicama - verzija 2.


       

 

Ovo su fotografije materijala koje smo moji učenici i ja izradili i zalijepili na zid matematičke učionice, a koji prikazuje mjerne jedinice za površinu, te koliko koja čega ima. U odnosu na plakate, koje možete naručiti od tiskara, ovi imaju manu što ne prikazuju kvadratne milimetre, te podjelu većih mjernih jedinica na kvadratne milimetre.

Opis izrade materijala
tip datoteke: pdf
veličina datoteke: 351 KB
zadnja izmjena: prosinac 2014.

 

Kvadratni decimetar i kvadratni centimetar - za pano

 

Kako izgledaju kvadratni decimetar i kvadratni centimetar i sličica na kojoj se vidi koliko kvadratni decimetar ima centimetara. Materijal za isprintati i staviti na pano.

tip datoteke: pdf
veličina: 17 KB
zadnja izmjena: siječanj 2006.
datoteka za izmjenu: doc (30 KB)

 

Pjesmice o kocki i kvadratu

Kocka ili kvadrat
Borba kocke i kvadrata

 

Učenici često miješaju nazive "kvadrat" i "kocka". Ovdje su pjesmice koje možemo staviti na pano i koje će nekome možda pomoći da zapamti razliku između ta dva pojma. Jedna je pjesmica preuzeta sa stranice "Studentski radovi", a druga sa Youtube-a (radi se o igrokazu), a obje su nastale u sklopu kolegija "Metodika matematike 2"  2010./11. u projektu "Kocka ili kvadrat" na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek u Čakovcu , prof. Dubravka Glasnović Gracin.  Zahvaljujem prof. Dubravki Glasnović Gracin i webmasterici Adeli Jadan na dozvoli da objavim pjesmice.

tipovi datoteka: pdf
veličina: 84 KB, 75 KB
izrada: rujan 2012.
datoteke za izmjenu: doc (126 KB) doc (54 KB),

 

Razlomci - osnove - plakat A4 za pano

 

Ovo je materijal za pano u kojem je prikazano kako izgledaju i kako nastaju 2/3 pizze, 3/4 kruha i 5/8 torte. Dakle, prikazuju ono najosnovnije što trebamo znati o razlomcima.

tip datoteke: pdf
veličina: 471 KB
objava: prosinac 2014.
slika za preuzimanje: Razlomci - osnove (png, 295 KB)

 

 


 

Nepravi razlomci (Kako obojati 7/3 kruga?) - plakat A4 za pano

 

Ovo je materijal za pano u kojem pojašnjavamo kako obojati 7/3 kruga.

tip datoteke: pdf
veličina: 57 KB
objava: prosinac 2014.
slika za preuzimanje: Kako obojati 7/3 kruga? (png, 126 KB)

 

 


 

Jedno cijelo i njegovi dijelovi - plakat A4 za pano

 

Slika koja prikazuje koliko jedno cijelo ima: polovina, trećina, četvrtina, petina, ...

tip datoteke: pdf
veličina: 583 KB
objava: prosinac 2014.
slika za preuzimanje: Jedno cijelo i njegovi dijelovi (png, 33 KB)

 

 


 

Razlomak kao dio skupine - plakat A4 za pano

 

Ovo je materijal za pano u kojem pojašnjavamo kako se računa npr. 2/3 od 12 i slikovno prikazujemo o čemu se radi u takvom zadatku.

tip datoteke: pdf
veličina: 571 KB
objava: studeni 2014.
slika za preuzimanje: Razlomak kao dio skupine (384 KB)

 

 


 

Plakat - Decimale

 

Ovdje možete naći materijale za izradu plakata koji prikazuje koliko su velike desetinke, stotinke, tisućinke i desettisućinke, kako obojati 2.5748 kvadrata i gdje se na brojevnom pravcu nalazi broj 2.5748 .

tip datoteke: pdf
veličina: 140 KB
izrada: svibanj 2013.
datoteka za izmjenu: doc (418 KB)

 

 

 

Pjesmica "Decimalna točka"

Pjesmica  "Decimalna točka" - za pano
Pjesmica  "Decimalna točka" - zadatak

 

Pjesmica o decimalnim brojevima i operacijama s njima. Ovdje možete naći verziju za pano i verziju za zadaću (za ponavljanje).

tip datoteke: pdf
veličina: 228 KB, 238 KB
zadnja izmjena (estetske izmjene - dodane sličice): studeni 2014.
datoteke za izmjenu: doc - za pano (143 KB), doc - zadatak (134 KB)

 


 

Materijali za 6. razred

Sličice - zbrajanje razlomaka - plakati A4 za pano

 

Što se događa kad kod zbrajanja razlomaka svodimo na zajednički nazivnik? Ove sličice mogu pomoći dočarati to... Materijal za isprintati i staviti na pano ili zalijepiti na ormar u matematičkoj učionici.

tip datoteke: pdf
veličina: 2.671 MB
objava: siječanj 2015.

 

 

  

 

 

  

 

 


 

 

uputa kako kružnu sliku po polumjerima podijeliti na manje slike

 

Sličice - oduzimanje razlomaka - plakati A4 za pano

 

Što se događa kad kod oduzimanja razlomaka svodimo na zajednički nazivnik? Ove sličice mogu pomoći dočarati to... Materijal za isprintati i staviti na pano ili zalijepiti na ormar u matematičkoj učionici.

tip datoteke: pdf
veličina: 2.040 MB
objava: siječanj 2015.

 

 

  

 

 

  

 

 

uputa kako kružnu sliku po polumjerima podijeliti na manje slike

 

Kako "puta" postaje "od" ?

Kako "puta" postaje "od" ? - plakat A4 za pano
Kako "puta" postaje "od" ? - zadaci za zadaću

 

U zadatku 1/2·6 možemo zamisliti da računamo pola od 6. Otkud riječ "od" u tom izrazu? Kako se "puta" pretvorio u "od"?

tipovi datoteka: pdf, pdf
veličina: 217 KB, 82 KB
objava: prosinac 2014.
datoteka za izmjenu: zadaća (117 KB)
slika za preuzimanje: slika (png, 211 KB)

 

 

 

Sličice - množenje razlomaka - plakati A4 za pano

 

Kako zamišljamo što se događa u zadatku 4·1/2, a što u zadatku 1/2·4 ? Vode li nas oba razmišljanja do istog rješenja? Ovih nekoliko plakatića pokazuju nam nekoliko takvih primjera.

tip datoteke: pdf
veličina: 3.484 MB
objava: prosinac 2014.

 

 

     

 

Sličice - dijeljenje razlomaka - plakati A4 za pano

 

Kako zamišljamo što se događa u zadatku 1/2 : 2 i sl.? Hoće li rezultat koji dobijemo takvim razmišljanjem biti jednak onome koji dobivamo računskim postupkom?
Ovih nekoliko plakatića pokazuju nam nekoliko takvih primjera.

tip datoteke: pdf
veličina: 5.366 MB
objava: siječanj 2015.

 

 

     

 

 

     

 

Sličice - zbrajanje cijelih brojeva - plakati A4 za pano

 

Koja su pravila za zbrajanje cijelih brojeva?
Ovo su plakati koje možemo, nakon što obradimo zbrajanje cijelih brojeva, staviti na pano ili zalijepiti na ormare u matematičkoj učionici, kao podsjetnike na pravila, ali i kao podsjetnike na to kako si zamišljamo što se događa u kojem zadatku. Naravno, možemo ih izvjesiti i kasnije, kad nam ponovo zatrebaju ta pravila, a pokaže se da su ih učenici zaboravili.

tip datoteke: pdf
veličina: 3.123 MB
objava: siječanj 2015.

 

 

     

 

 

 

Primjena jednadžbi u muško-ženskom svijetu

 

Šaljivi materijal kojeg možemo staviti na pano u matematičkoj učionici. U njemu se koristi da pribrojnik prilikom prebacivanja s jedne strane jednakosti na drugu mijenja predznak, pa ga možemo izvjesiti kad krećemo s jednadžbama.

tip datoteke: pdf
veličina: 1.140 MB
zadnja izmjena: rujan 2010.
datoteka za izmjenu: doc (42 KB)

 

Množenje više cijelih brojeva - Tulum cijelih brojeva - plakat

 

Ovo je materijal kojeg možete izložiti na pano u matematičkoj učionici ili jednostavno učenicima ispričati priču.

tip datoteke: pdf
veličina: 96 KB
zadnja izmjena: prosinac 2007.
datoteka za izmjenu: doc (61 KB)

 


 

Materijali za 7. razred

Ideja za izradu plakata "Povećanje stranice, opsega i površine"

 

Ovdje možete vidjeti fotografiju plakata pomoću kojeg možemo učenike potaknuti na razmišljanje koliko se puta povećaju opseg i površina kvadrata, ako znamo koliko se puta povećala stranica. Do tog je zaključka najlakše doći na kvadratu, a nakon toga možemo provjeriti i za ostale likove (kroz domaću zadaću i/ili na satu), odnosno generalizirati.

objava: prosinac 2014.

 

 

 

1000 znamenki broja π

 

Na ovoj web stranici možete naći materijal s prvih 1000 znamenki broja π pripremljen za ispis i stavljanje na zidove učionice.
Materijal je s Elementovih stranica, Matematika plus.

tip: link na vanjske stranice
objava linka: veljača 2011.

 


 

Materijali za 8. razred

Spirala drugog korijena

 

Sličica koju možete isprintati i staviti na pano.

tip datoteke: pdf
veličina: 16 KB
zadnja izmjena: prosinac 2005.
datoteka za izmjenu: doc (38 KB)

 

Spirala drugog korijena - učenički radovi

 

Fotografije lijepih spirala drugog korijena koje je napravila učenica Blažena Lukač, te plakata Sanele Vulama i Bležene Lukač (OŠ Josipa Badalića, Graberje Ivanićko).

 

             

(kliknite na bilo koju fotografiju za veći prikaz)

 

izrada: veljača 2008.

 

Pitagorino stablo i spirala - učenički radovi

 

Ovo su radovi učenika 8.a i 8.b razreda Osnovne škole Petar Zrinski iz Šenkovca kod Čakovca, šk.g. 2017./18., rađeni pod vodstvom učiteljice Nevenke Herak Kuzmanović.
Hvala kolegici Kuzmanović što je, nakon objave na Facebooku, pristala da radove objavimo i ovdje.

 

Spirale drugog korijena

                    

      

 

Pitagorino stablo

                    

      

 

Izloženo u učionici za matematiku i fiziku

                    


(kliknite na bilo koju fotografiju za veći prikaz)

 

objava: prosinac 2017.

 

Projekt - Pitagora

 

Ovdje možete naći pedesetak prekrasnih fotografija kolegice Odette De Meulemeester iz Belgije koje prikazuju što su sve njezini učenici napravili u sklopu projekta vezanog uz Pitagoru. Materijali obično nastaju tako što kolegica na početku cjeline o Pitagori učenicima pokaže fotografije materijala napravljenih prošlih godina, te učenicima da rok od 3 tjedna da naprave nešto slično. Učenici to mogu raditi samostalno, u paru ili utroje, a vrlo rijetko (uz dopuštenje) učetvero.
Najtoplije zahvaljujem kolegici Odette na želji da svoje ideje podijeli s hrvatskim učiteljima i na dopuštenju da ove fotografije stavim na ove web stranice. Iako je materijal veći od 1.5 MB, uvjerena sam da vam neće biti žao vremena potrošenog na skidanje i da ćete uživati! Što sve učenici ne učine...!!!
(Nakon što skinete materijal, raspakirajte ga u neku mapu, a tek nakon toga krenite u pregled slika. Nakon što otvorite prvu sliku (dvoklikom na nju), na ostale se možete prebacivati jednostavno koristeći strelice na tipkovnici.)

tip datoteke: zip (jpg)
veličina: 1.834 MB
objava: veljača 2007.

 

Trokuti i pravilni šesterokut + Pitagora - FORMULE - za pano

 

Slike i formule vezane uz pravilni šesterokut, te raznostranični, jednakokračni, jednakostranični i pravokutni trokut, uključujući i primjenu Pitagorinog poučka na iste. Možete isprintati i izložiti u matematičkoj učionici. Najtoplije zahvaljujem kolegicama Mezei-Belovai Ireni (autorici) i Topalov Oliveri (ilustratorici) na dopuštenju da ovaj materijal stavim na moje web stranice.

tip datoteke: pdf
veličina: 859 KB
objava: listopad 2007.

 

Plakati - geometrijska tijela i geometrijski likovi

Plakat - geometrijska tijela
Plakat - geometrijski likovi

 

Materijali za izradu plakata o geometrijskim tijelima i geometrijskim likovima.

tip datoteke: pdf, pdf
veličine: 207 KB (tijela) i 230 KB (likovi)
zadnja izmjena: 2006.
datoteke za izmjenu: doc - tijela (657 KB) i doc - likovi (714 KB)

 

 

 

Mjerenje površine i volumena - materijal za pano

 

Ovo je jedan jednostavan materijal za pano u kojem je prikazano kako pomoću kvadratnog centimetra mjerimo površinu pravokutnika, te kako pomoću kubičnog centimetra mjerimo volumen kvadra, odnosno prikazuje se smisao mjernih jedinica za površinu i volumen u najjednostavnijim slučajevima.

tip datoteke: pdf
veličina: 37 KB
izrada: ožujak 2012.
datoteka za izmjenu: doc (99 KB)

 

Žičani modeli geometrijskih tijela - veliki i mali

 

Ovo je Power Point prezentacija koju je kolega Željko Kraljić pokazao na Kongresu nastavnika matematike (Zagreb, 2.-4. srpnja 2008.). U njoj možete vidjeti žičane modele koji krase na samo matematičku učionicu, već i ulaz u školu, vanjski zid škole... Najtoplije zahvaljujem koelegi Kraljiću na dopuštenju da prezentaciju stavim na svoje web stranice.

tip datoteke: pps
veličina: 2.648 MB
objava: srpanj 2008.
uputa kako izmijeniti pps datoteku

 

Analogije među geometrijskim tijelima i likovima i među njihovim formulama - za pano

 

Materijal za pano.

tip datoteke: pdf
veličina: 89 KB
izrada: veljača 2012.
datoteka za izmjenu: doc (170 KB)

 

Platonova tijela - za pano

 

Ovo je materijal kojeg možete isprintati i staviti na pano u matematičkoj učionici. Objašnjava što su Platonova tijela, zašto se tako zovu (par riječi o Platonu i Euklidu), kako ih napraviti... - tu ima puno zgodnih sličica. Zahvaljujem kolegicama Željki Bjelanović i Kristini Vučić na dopuštenju da ovaj materijal koji sadrži i njihove materijale, stavim na web.

tip datoteke: pdf
veličina: 123 KB
zadnja izmjena: svibanj 2006.
datoteka za izmjenu: doc (152 KB)

 

Eulerova formula - za pano

 

Ovo je materijal kojeg možete isprintati i staviti na pano u matematičkoj učionici. Jednostavnim rječnikom objašnjena je jednakost V+S-B=2, a tu su i boje i sličice koje unose vedrinu. Ovo ne spada u redovni program, ali je jednostavno za razumjeti, a i zanimljivo, pa zašto to ne izložiti za one koje zanima...?

tip datoteke: pdf
veličina: 38 KB
zadnja izmjena: svibanj 2006.
datoteka za izmjenu: doc (47 KB)

 


 

Ostali matematički materijali

Kreativna matematika do 10

 

Ovo je zanimljive materijale za 1. razred napravila kolegica Branka Leljak, OŠ Josipa Badalića Graberje Ivanićko, u sklopu projekta Kreativna matematika. Vjerujem da se slične ideje mogu realizirati i vezano uz druge skupine brojeve, pa možda ovakve ideje mogu dobro doći i učiteljima predmetne nastave. Hvala kolegici Leljak na dozvoli da fotografije objavim na svojim web stranicama.
Kliknite na sliku za povećanje.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

 

objava: siječanj 2018.

 

Jabučne mozgalice - materijal za pano u holu škole

 

Ako za Dan jabuka (20. listopada) želite pripremiti pano u holu škole, na koji ćete staviti mnoštvo matematičkih zadataka i mozgalica o jabukama, možda vam se svidi ideja iz ovog materijala. Ovdje možete naći mnoštvo zadataka na tu temu, već pripremljenih za printanje i izrezivanje u obliku jabuke... Ovdje ima zadataka za sve učenike - od 1. do 8. razreda.

tip datoteke: docx
veličina: 1.013 MB
objava: listopad 2017.


 

Mozgalice - početak školske godine - za pano

 

Pri razmišljanju kako da uredim pano na početku ove šk.g. (2011./12.), a posebno kako da petaše na samom početku zainteresiram za matematiku, na pamet su mi pale mozgalice koje sam ovih dana vidjela na stručnom skupu u Zagrebu, pa sam od njih napravila materijal za pano. Te nam je mozgalice prezentirala kolegica (učiteljica matematike i vanjska suradnica AZOO-a) Suzana Barnaki kojoj toplo zahvaljujem na dozvoli da ih iskoristim za izradu ovog materijala i objavim na webu.

tip datoteke: pdf
veličina: 519 KB
izrada: rujan 2011.
datoteka za izmjenu: doc (2.600 MB)

 

Dan otvorenih vrata OŠ Marina Držića, Zagreb

 

Ovo je prezentacija koju je kolegica (učiteljica matematike i vanjska suradnica AZOO-a) Suzana Barnaki koristila na predavanjima na stručnim skupovima za nastavnike matematike. Ovdje možete naći korisne savjete koji vode u smjeru uspostavljanju dobrih odnosa sa roditeljima, te opis kako je izgledao Dan otvorenih vrata OŠ Marina Držića (šk.g. 2010./2011.), koje su sve aktivnosti imali učenici, što su sve proučavali, kako su uredili panoe, a tu je i mnoštvo jako zgodnih zadataka (mozgalica) koji su bili na panou, ali i odlične mozgalice koje su bile dio kviza u kojem su sudjelovali i roditelji. Najtoplije zahvaljujem autorici na dozvoli da prezentaciju objavim na ovim web stranicama.

tip datoteke: pps
veličina: 11.500 MB
objava: rujan 2011.
uputa kako izmijeniti pps datoteku

 

Plakat - Kocka i kvadrat

 

 


 

Izrada bilježnice s kvadratićima nije moja ideja; već nekoliko godina na internetu možemo naći fotografije takvih bilježnica. U izradi ove, koju možete vidjeti na gornjoj fotografiji, sudjelovali su svi moji učenici. Naime, budući da smo željeli izraditi kockice po dimenzijama što "sličnije" kvadratićima iz bilježnice, bilo je potrebno izraditi par stotina takvih kockica, što nije kratkotrajan posao. Lijepljenje također oduzima dosta vremena...

Materijal za izradu bilježnice s kockicama
Materijal za izradu bilježnice s kockicama

tipovi datoteka: pdf, docx
veličina: 1.494 MB, 299 KB
objava: ožujak 2016.

 

Veseli brojevi

 

Veseli brojevi - plakat
Veseli brojevi pričaju nam priču

 

Ovdje možete pročitati o jednom vrlo zgodnom projektu kojeg su započeli učitelji OŠ Nikole Tesle, Mirkovci. Svaki mjesec tema je jedan broj te učenici trebaju naći primjere vezane uz taj broj... Najtoplije zahvaljujem kolegici Mariji Turjak i kolegi Slobodanu Cvijović-Gorši na slanju materijala i dozvoli da ih objavim na svojim web stranicama.

tipovi datoteka: ppsx, pdf
veličina: 4.803 MB, 394 KB
objava: studeni 2015.
uputa kako izmijeniti pps datoteku

 

Uh, ta matematika!

 

Šaljiva pjesmica o tome kako neki (mnogi?) učenici doživljavaju matematiku. Možemo staviti na pano u matematičkoj učionici. Najtoplije zahvaljujem kolegici Dijani Milošević ( http://dijana.webnode.com/ ) na dopuštenju da ovu zgodnu pjesmicu njezinih učenika objavim na svom webu.

tip datoteke: doc
veličina: 546 KB
objava: studeni 2010.

 

Matematičke pjesmice

 

Nekoliko matematičkih pjesmica skupljenih po Internetu. Skupljala sam ih s namjerom izlaganja u matematičkoj učionica te poziva učenicima da i sami smisle neku zgodnu pjesmicu.

tip datoteke: zip (doc, pdf)
veličina: 629 KB
objava: rujan 2012.

 

Važnost i težina matematike - za pano

 

Koliko je matematika važna, tj. gdje se sve u današnjem svijetu koristi...  I je li matematika teška, tj. kako je učiti... Materijal za popularizaciju matematike.

tip datoteke: doc
veličina: 71 KB
zadnja izmjena: siječanj 2006.

 

Množenje na prste

 

Ako znamo množiti s 1, 2, 3, 4 i 5, množenje s ostalim brojevima možemo činiti na prste, npr. 6⋅7, 9⋅8 i sl. Kako, objašnjeno je na ovom plakatu. Zahvaljujem izdavačkoj kući Artmedia na dopuštenju da ovaj zgodan plakat objavim na svojim web stranicama.

tip datoteke: pdf
veličina: 196 KB
objava: listopad 2010.

 

Brzo množenje brojeva do 20

 

Kako brzo pomnožiti dva dvoznamenkasta broja manja od 20? Objašnjeno je na ovom plakatu. Zahvaljujem izdavačkoj kući Artmedia na dopuštenju da ovaj zgodan plakat objavim na svojim web stranicama.

tip datoteke: pdf
veličina: 25 KB
objava: listopad 2010.

 

Brzo množenje brojem 11

 

pomnožiti broj 11 s bilo kojim dvoznamenkastim brojem? Zahvaljujem izdavačkoj kući Artmedia na dopuštenju da ovaj zgodan plakat objavim na svojim web stranicama.

tip datoteke: pdf
veličina: 29 KB
objava: listopad 2010.

 

Brojke starih Rimljana, Grka i Egipćana

 

Kako su brojeve zapisivali stari Rimljani, Grci i Egipćani? Zahvaljujem izdavačkoj kući Artmedia na dopuštenju da ovaj zgodan plakat objavim na svojim web stranicama.

tip datoteke: pdf
veličina: 42 KB
objava: listopad 2010.

 

Neka zanimljiva množenja

 

Zahvaljujem izdavačkoj kući Artmedia na dopuštenju da ovaj zgodan plakat objavim na svojim web stranicama.

tip datoteke: pdf
veličina: 23 KB
objava: listopad 2010.

 

Kako dobiti broj 100?

 

Kako iz znamenaka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 ( u tom redoslijedu) dobiti broj 100? A u obrnutnom redoslijedu? Zahvaljujem izdavačkoj kući Artmedia na dopuštenju da ovaj zgodan plakat objavim na svojim web stranicama.

tip datoteke: pdf
veličina: 27 KB
objava: listopad 2010.

 

Čarobni broj 2519

 

Zahvaljujem izdavačkoj kući Artmedia na dopuštenju da ovaj zgodan plakat objavim na svojim web stranicama.

tip datoteke: pdf
veličina: 23 KB
objava: listopad 2010.

 

Čitanje veeeeelikih brojeva

 

Kako čitamo velike brojeve? Zahvaljujem izdavačkoj kući Artmedia na dopuštenju da ovaj zgodan plakat objavim na svojim web stranicama.

tip datoteke: pdf
veličina: 22 KB
objava: listopad 2010.

 

Rimske brojke - za pano

 

O pravilima koja se koriste kod zapisivanja brojeva rimskim brojkama.

tip datoteke: doc
veličina: 54 KB
izrada: siječanj 2006.

 

Mozgalice 1-32

 

Materijal kojeg možete staviti na pano, a možete ga iskoristiti i za zabavu (u bilo kojem razredu) na "manje ozbiljnim" satovima.

tip datoteke: doc
veličina: 853 KB
zadnja izmjena: siječanj 2008.

 

Mozgalice sa šibicama - za pano

 

Materijal kojeg možete staviti na pano, a možete ga iskoristiti i za zabavu (u bilo kojem razredu) na "manje ozbiljnim" satovima.

tip datoteke: doc
veličina: 35 KB
zadnja izmjena: siječanj 2006.

 

Fotografije jedne lijepe matematičke učionice

 

Ovdje možete vidjeti fotografije jedne lijepe matematičke učionice u čije je uređivanje uloženo jaaako puno truda. Radi se o jako zgodnim i (za učenike) korisnim idejama u kojima ćete sigurna sam uživati i neke (mnoge?) iskoristiti i u svojim učionicama. Najtoplije zahvaljujem kolegicama Kristini Vučić i Sanji Ivanović, učiteljicama iz OŠ Ivana Filipovića iz Osijeka na dopuštenju da ove slike stavim na svoje web stranice.

tip datoteke: ppt
veličina: 1.015 MB
zadnja izmjena: listopad 2006.

 

Matematičari na poštanskim markama

 

Ovo je link na članak prof. Emine Tihomirović koji je izašao u   časopisu math.e   2004. godine. Zgodno za staviti na pano u matematičkoj učionici. Arhimed, Descartes, Euler, Gauss, Leibnitz, Newton, Pascal, Pitagora.

tip: link na vanjske stranice
objava linka: rujan 2010.

 

Životopisi poznatih matematičara

 

Link na stranice kolegice Dubravke Glasnović - Gracin , na kojima možete naći životopise poznatih matematičara. Eratosten, Gauss, Newton, Pitagora, Tales.

tip: link na vanjske stranice
objava linka: rujan 2010.

 


 

Ostali nematematički materijali

Optičke iluzije

 

Optičke iluzije ili optičke varke - materijal za pano. Zanimljiv je jer sadrži primjere u kojima nam naše oči daju drugačije informacije o onome što gledamo od onoga što zaista jest.

tip datoteke: doc
veličina: 1.283 MB
zadnja izmjena: veljača 2008.

 

Kako biti sretan?

 

Zgodan materijal sa šaljivim sličicama kojeg sam dobila mailom.

tip datoteke: doc
veličina: 652 KB
objava: rujan 2010.

 

vrh ↑