Materijali za nastavu matematike u osnovnoj školi

 

 


 

Projekti u nastavi matematike

 

Interdisciplinarni projekti, 1000 ždralova i Hrvatska baština

 

Ova prezentacija govori općenito o interdisciplinarnim projektima, a u njoj su ujedno opisana dva projekta: "1000 ždralova - Projekt djece za mir u svijetu" i "Hrvatska baština". Prezentacija je prikazana na Kongresu nastavnika matematike (PMF, Zagreb) u srpnju 2008. godine. Najtoplije zahvaljujem kolegici Tanji Soucie na dopuštenju da prezentaciju objavim na ovim web stranicama.

tip datoteke: pps
veličina: 4.223 MB
objava: listopad 2008.

 

Matematika i likovna kultura u strukturalnoj korelaciji

 

Na Međužupanijskom stručnom skupu za učitelje matematike održanom u Samoboru 1. rujna 2016. godine, magistar edukacije likovne kulture Slaven Jurić (OŠ Samobor) održao je zanimljivo predavanje i radionicu "Matematika i likovna kultura u strukturalnoj korelaciji". Najtoplije zahvaljujem kolegi Slavenu Juriću na dozvoli da prezentaciju objavim na svojim web stranicama.

tip datoteke: pptx
veličina: 5.061 MB
izrada: studeni 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vrh ↑