Materijali za nastavu matematike u osnovnoj školi

 

 


 

Sat razrednog odjela

 

Prijedlozi godišnjih planova za Sat razrednog odjela, 5.-8. razred
Radionice za satove razrednog odjela, 5.-8. razred

 

Vjerujem da će ovi linkovi mnogima pomoći u planiranju i realizaciji satova razrednog odjela. Materijale su pripremile kolegice Zvjezdana Martinec (matematika) i Snježana Pavić (engleski jezik) iz Osnovne škole Popovača. Hvala kolegicama što to dijele sa svima i hvala Zvjezdani što mi je skrenula pažnju na materijale.

tip: link na vanjske stranice
objava: rujan 2017.

 

Izbor razrednog rukovodstva - prezentacija
Izbor razrednog rukovodstva - listići

 

Odlična prezentacija i popratni listići koje možemo iskoristiti kod izbora razrednog rukovodstva. Autorica: Tea Bašković. Najtoplije zahvaljujem kolegici Tei na slanju materijala i na dozvoli da ih objavim na svojim web stranicama.

tipovi datoteka: pptx, docx
veličine: 1.780 KB, 18 KB
objava: rujan 2018.

 

Evolucija povjerenja

 

Ovo je link na jednu interaktivnu priču/igru koju možda odlučite igrati na satu razrednog odjela, pa razgovarati o temi. Autor: Nicky Case. Preveo na hrvatski jezik i prilagodio: Hrvoje Šimić. Hvala g. Šimiću što mi je poslao link!

tip: link na vanjske stranice
objava: listopad 2017.

 

Integrirani dan na temu štednje - Igra asocijacije i Otkrijmo sliku

 

U ovoj prezentaciji su dvije igre:
1. igra asocijacije, koja nije vezana uz matematiku, već općenito uz štednju. Dakle, taj dio mogu koristiti i nematematičari, uključujući i razrednike na SRO-ima,
2. igra otkrivanja slike, u koju su uključeni matematički zadaci vezani uz gradivo 2. razreda osnovne škole. Naravno, zadatke možete izmijeniti odnosno prilagoditi. Ideja je da dijete prvo mora točno odgovoriti na pitanje, a potom se otvara polje na kojemu je zadatak.
Autorica: Vesna Marjanović. Najtoplije zahvaljujem kolegici Marjanović na slanju materijala i na dozvoli da ga objavim na ovim web stranicama.

tip datoteke: pptx
veličina: 91 KB
objava: listopad 2017.

 

Kako učenici uče?

 

Ovo je link na blog na kojem možete naći opis dvaju satova SRZ-a na kojima je učenicima skrenuta pažnja na koje se sve načine mogu učiti, koji su načini kome pogodniji, što se kojim postiže, a što kombinacijom... Osim ovog člančića, preopručam i ostale koje možete naći na istom blogu, npr.: Ideje kako ispuniti zadnjih nekoliko minuta sata, Devet važnih stvari za uspješan sat ...

tip: link na vanjske stranice

 

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

 

Ovo je prezentacija koju možete koristiti na roditeljskim sastancima da biste roditelje upoznali s Pravilnikom. Prezentaciju su izradili članovi ŠSV-a Eureka (Školskog stručnog vijeća prirodoslovno-matematičke grupe predmeta OŠ Josipa Badalića Graberje Ivanićko).

tip: ppsx
veličina: 766 KB
objava: listopad 2015.
uputa kako izmijeniti pps datoteku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vrh ↑