Formule za volumen bačve

 

 

Imamo tri slučaja:


1. bačva ima oblik
običnog valjka

2. bačva ima oblik
krnjeg stošca

3. bačva ima
zaobljeni plašt

V = r2 ⋅ v ⋅ 3.14

V = (R2 + r2 + R⋅r) ⋅ v ⋅ 3.14 / 3

V = v ⋅ 3.14 ⋅ ( 2⋅R2+r2 ) / 3

 

Napomena: Formula nije u potpunosti precizna jer zaobljenost plašta može varirati od bačve do bačve, iako su im možda R, r i v međusobno jednaki.

link na kalkulator

link na kalkulator

link na kalkulator

 

Ako u formulu uvrstimo veličine u decimetrima, volumen koji izračunamo bit će u dm3, a time i u litrama (jer je
1 dm3 = 1 l ).
Ako uvrštavamo mjere u metrima, dobiveni volumen bit će u m3, te ga nakon toga trebamo pomnožiti s 1000 da bismo dobili litre.
Ako uvrštavamo mjere u centimetrima, dobiveni volumen bit će u cm3, te ga nakon toga trebamo podijeliti s 1000 da bismo dobili litre.

 

 

Srodni izrazi:
volumen bačve, obujam bačve, zapremina bačve,
kako izračunati volumen bačve, kako izračunati obujam bačve, kako izračunati zapreminu bačve,
kako se računa volumen bačve,
koliko litara ima bačva, koliko litara stane u bačvu,
kubikaža bačve,
kaca, kace.

 

 

Napomena:
Ova je stranica nastala kao posljedica činjenice da su mnoge posjete mom webu stigle sa Google-a nakon što bi posjetioci utipkali
"kako se računa volumen bačve", čak i u vrijeme kad tu uopće nije bilo riječi o volumenu bačve. E, sad ima! :-)